Posts

Jaaroverzicht vogels in Westerwolde 2019

Afbeelding
Voor u ziet u het jaarverslag van Vogelwerkgroep De Hop uit Westerwolde. Een verslag waarin het afgelopen vogeljaar wordt samengevat. Alle zeldzame en zeer zeldzame soorten die in 2019 zijn gezien, worden kort behandeld. Na het jaarverslag volgen nog twee hoofdstukken, namelijk de rubriek 'ervaringen uit het veld' waarin een aantal Westerwoldse vogelaars hun ervaringen uit het afgelopen jaar met u delen. 

Na de twee slechte jaren 2017 en 2018 waren er dit jaar toch weer wat meer waarnemingen van patrijs binnen de regio. Op 12 januari werd er een flinke groep van 17 vogels gezien bij Bourtangerschans. Half maart zaten er twee vogels in op een akker met groenbemester bij Holte, Onstwedde. In de zomer kwamen er meldingen van roepende vogels binnen vanuit Wessinghuizen en Laudermarke. Bij Munnekemoer werd op 22 augustus een groep van 14 vogels met jongen gezien. Tenslotte zat er op 15 november een groep van 15 vogels bij Stobke, Onstwedde. Dit was dezelfde akker met groenbemester …

Jaaroverzicht vogels in Westerwolde 2016

Afbeelding
Het jaar 2016 loopt op zijn einde en dat is een prima moment om op het afgelopen vogeljaar in Westerwolde terug te blikken.  In 2016 werden er 208 verschillende vogelsoorten gezien in Westerwolde. Dat zijn er 3 meer dan in 2015 en 4 meer dan in 2014. In 2016 is 76% gezien van alle soorten die in Westerwolde zijn ingevoerd.
In dit jaaroverzicht worden alleen de opmerkelijkste/zeldzaamste waarnemingen besproken.
Patrijs - Perdix perdix De waarnemingen van patrijzen in Westerwolde worden met het jaar minder. Dit jaar waren er 20 waarnemingen, maar hier zitten ook een aantal dubbele waarnemingen tussen. Als je de dubbele waarnemingen niet meetelt kom je op ongeveer 11 waarnemingen uit van verschillende vogels en locaties, maar hier kunnen ook nog goed dubbele waarnemingen tussen zitten. De groep patrijzen bij Harpel is aanzienlijk kleiner geworden, van 11 vogels in 2015 naar 2 vogels in 2016.


Taigarietgans - Anser fabalis Dit jaar werden een aantal waarnemingen gedaan van mogelijke taigari…